Dzięki wykwalifikowanej kadrze, naszej ciężkiej pracy, szybko przyswajamy wiedzę

Nauka

 

Szkoła to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale się bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyliśmy możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym. Jesteśmy Szkołą bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych

Sport

jesteś tutaj:

Home Aktualności Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2020/2021
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2020/2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gubinie
 
1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego 

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w przedszkolach  miejskich lub oddziałach przedszkolnych w szkołąch podstawowych  nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć do dnia 3 marca 2020r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim, w którym dziecko jest już zapisane.

Formularz deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu oraz tutaj  do pobrania .
2. Terminy w  postępowaniu rekrutacyjnym
 
- NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NIE BĘDZIE PROWADZONY NABÓR DLA DZIECI 3-LETNICH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.
- WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU 6 LAT, ZOBOWIĄZANE DO ROCZNEGO  PRZYGOTOWNIA PRZEDSZKOLNEGO, NIE OBJĘTE DOTYCHCZAS EDUKACJĄ PRZEDSZKOLNĄ,  WINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE DO  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY:
1) SZKOLE PODSTAOWEJ NR 1 im.M.KOPERNIKA
2) lub SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIŁAMI INTEGRACYJNYMI.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych rozpocznie się   12 lutego 2020 r.
 
Zgodnie z harmonogramem:
 
1) od 12 lutego do  2 marca 2020r. należy składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - wniosek do pobrania tutaj;
 
2) od 3 do 18 marca 2020r. komisje rekrutacyjne powołane w każdej placówce będą miały czas na przeprowadzenie weryfikacji wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
 
3) 19 marca 2020r. komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości w siedzibach przedszkoli  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek;
 
4) do 23 marca  2020r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej placówki w postaci pisemnego oświadczenia  - oświadczenie tu do pobrania
 
5) 27 marca 2020r. w każdej z placówek komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 
Jeśeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego w danej placówce pozostaną wolne miejsca - przeprowadzone zostanie w późniejszym terminie postępowanie uzupełniające.
 
Kryteria rekrutacyjne:
Po upłynięciu terminu na składanie wniosków w każdej placówce rozpoczną prace komisje rekrutacyjne powoływane przez dyrektorów przedszkoli. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.
 
W pierwszym etapie uwzględnianie będą kryteria  rekrutacyjne określone w  art.  131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe  Są to:
1) wielodzietność rodziny dziecka – tutaj do pobrania oświadczenie o wielodzietności,
2) niepełnosprawność dziecka,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie –  tutaj do pobrania oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 
Każde z siedmiu kryteriów ma jednakową wartość.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które zostały określone uchwałą  Rady Miejskiej w Gubinie.
Kryteria te są następujące:
 
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz dziecko, któremu gmina zobowiązana jest zapewnić na moc odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego  (20 punktów)
 
2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (10 punktów)
 
3) dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (5 punktów)
 
4) deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin (3 punkty)
 
5) rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola będzie uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 do tego samego przedszkola (2 punkty).
 

 

 

Kontakt

Call Center Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster