Dzięki wykwalifikowanej kadrze, naszej ciężkiej pracy, szybko przyswajamy wiedzę

Nauka

 

Szkoła to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale się bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyliśmy możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym. Jesteśmy Szkołą bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych

Sport

jesteś tutaj:

Home IX Środowiskowy Konkurs Ekologiczny
IX Środowiskowy Konkurs Ekologiczny Drukuj Email
 

 

REGULAMIN
IX ŚRODOWISKOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
 
pod hasłem „ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ”
 
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie
 
Cele konkursu:
 
- rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem
- aktywizacja miłośników przyrody ojczystej na rzecz zachowania naturalnych kompleksów przyrodniczych oraz poszczególnych gatunków roślin i zwierząt
- upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających
z rozwoju gospodarki
- zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy o wzajemnym oddziaływaniu człowieka i środowiska
- stwarzanie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi dziećmi
i integracja przeszkoli i szkół

 
 
Zakres wiedzy i umiejętności:
 
Uczestnik konkursu powinien:
- orientować się w rzeczywistości przyrodniczej
- umieć obserwować i opisywać składniki środowiska
- opisywać zjawiska przyrodnicze
- dostrzegać walory przyrodnicze najbliższego regionu, znać prawnie chronione obszary i obiekty przyrodnicze, rozpoznawać pospolite gatunki roślin i zwierząt, znać formy ochrony przyrody w Polsce
- znać zasady zdrowego stylu życia
- dostrzegać wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze - pozytywne i negatywne
 
Organizacja i przebieg konkursu:
 
W konkursie uczestniczą dzieci z Miasta i Gminy Gubin w następujących kategoriach:
 
I     Sześciolatki - przedszkola i oddziały przedszkolne w trzyosobowych
drużynach (forma zabawowa)
II    Uczniowie kl. I-III - po 3 osoby w rozgrywkach indywidualnych
III   Uczniowie kl. IV-VI - po 3 osoby w rozgrywkach indywidualnych
 
 
Termin konkursu: 23 kwietnia 2013r. godz. 10.00
 
 
Ważne:
 
Temat konkursu dla uczniów kl. I-VI: „ Zagrożenia środowiska i sposoby zapobiegania im”
 
Nauczycieli prosimy o wytypowanie i zgłaszanie uczestników (pisemnie lub telefonicznie)
do 12 kwietnia 2013r. w sekretariacie SP-3, tel. 0684558177.
 
 
Komisja konkursowa:
 
Organizatorzy powołują komisje konkursowe w składzie 3-osobowym czuwające nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
 
Nagrody:
 
Przewiduje się nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Dzieci zdobywają nagrody dla swoich przedszkoli i szkół.

 

 

Kontakt

Call Center Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster