O szkole Drukuj

Szkoła Podstawowa Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

 

 

 

Nasza szkoła położona jest na obrzeżach miasta przy rozwidleniu tras komunikacyjnych, z których jedna prowadzi do granicy naszego państwa z Niemcami.

 

Budynek placówki otoczony jest pasmem zieleni stworzonym przez społeczność szkolną.

Jesteśmy w trakcie tworzenia szkolnego aboretum, co roku pierwszoklasiści we współpracy z Nadleśnictwem sadzą „drzewka szczęścia”. Dumni jesteśmy   także z posiadania oczka wodnego i fontanny – zbudowanych własnymi siłami.

W otoczeniu nie brakuje kwiatów, które otrzymujemy od sponsorów.

Jesteśmy najmłodszą placówką oświatową na terenie miasta oraz jedyną nowo wybudowaną w 1964 roku ( przy wielkim zaangażowaniu wojska), rozbudowaną    w 1988.

Od 2001roku tworzymy warunki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Główne wejście do szkoły jest przykładem likwidacji barier architektonicznych. Główne wejście do szkoły jest przykładem likwidacji barier architektonicznych. Posiadamy windę i łazienki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Jesteśmy jedyną w powiecie krośnieńskim szkołą z oddziałami integracyjnymi (do których uczęszcza 17 dzieci).

W 2003- Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych dokonaliśmy uroczystego otwarcia sali rehabilitacyjno- terapeutycznej, wyposażonej przez sponsorów i ze środków UE. W sali tej odbywają się zajęcia rewalidacyjne.

W  roku  2007 otworzyliśmy  salę do   usprawniania  ruchowego  dzieci  wyposażoną  w  suchy  basen  rehabilitacyjny,  siatkę  do  zabaw  i  ćwiczeń  gimnastycznych,   piłki    z uchwytami wyrabiające umiejętność utrzymania równowagi, tunel zachęcający do spontanicznego ruchu, kształtujący prawidłowe krzywizny kręgosłupa oraz platformy przeznaczone do ćwiczeń rozwijających koordynację, zwinność, refleks i koncentrację.

Wszyscy  nauczyciele  podnoszą  swoje  kwalifikacje  zawodowe  w zakresie  pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wspólnie z rodzicami i lokalnym środowiskiem tworzymy spójne wychowawczo i sprzyjające wszystkim dzieciom środowisko szkolne. Sami tworzymy historię szkoły, budujemy obyczaje i własne tradycje.