Dzięki wykwalifikowanej kadrze, naszej ciężkiej pracy, szybko przyswajamy wiedzę

Nauka

 

Szkoła to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale się bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyliśmy możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym. Jesteśmy Szkołą bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych

Sport

jesteś tutaj:

Home Pedagog
Pedagog szkolny Drukuj Email


W szkole działa pedagog szkolny mgr Elżbieta Waszkowiak.   Najważniejszym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń i jego dobro. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

w zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;
 • współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły


w zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
 • w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej;
 • organizowanie pomocy w wyrównaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
 • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;


w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • udzielanie porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

w zakresie pomocy materialnej:

 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom rodzin: niepełnych, będących w trudnej sytuacji finansowej, wielodzietnych, uczniom rodzin patologicznych, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.;
 • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
 • wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

poniedziałek – piątek
8.00- 13.00

GABINET PEDAGOGA MIEŚCI SIĘ NA I PIĘTRZE

 

Kontakt

Call Center Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster